Vážení rodiče, milí táborníci,

přišel nový rok a s ním i příprava dalšího společného tábora a víkendových akcí. S novým rokem je zde opět možnost uhradit členské příspěvky, případně se nově registrovat.

Výhodou členství v tomto roce bude opět nižší cena tábora i víkendových akcí.

Informace o táboře 2021 budou zveřejněny koncem ledna.

Stávající členové hradí členský příspěvek pro rok 2021 ve výši 300,- Kč na účet ČSOB Náchod č. ú. 220277159/0300. Jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRR). Platbu proveďte nejpozději do 25. 1. 2021.

Ti z vás, kteří pionýry zatím nejsou a chtěli by se jimi stát, mohou nyní učinit první krok k získání členství a dále po složení slibu na letním táboře být mezi těmi, kteří nosí tříbarevný šátek. Pro obecné informace můžete navštívit: https://pionyr.cz/o-pionyru/

Pro účely nové registrace si stáhněte registracni_list_2021, který vyplňte a zašlete na adresu Pionýrská skupina Náchod, Nemastova 1355, 547 01 Náchod. Současní členové nemusí vyplňovat registrační list, členství se prodlužuje zaplacením členského příspěvku. Současně je třeba zaslat členský příspěvek pro rok 2021 ve výši 300,- Kč na účet ČSOB Náchod č. ú. 220277159/0300. Jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRR). Vše nejpozději do 25. 1. 2021.

K platbě lze využít QR kód. V aplikaci prosím nezapomeňte doplnit VS datum narození člena (DDMMRR).

Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

vedení Pionýrské skupiny Náchod