Programové zaměření letního tábora Kamenec

Od založení tábora Kamenec v padesátých letech minulého století byly náplň a program tábora zaměřeny na pobyt v přírodě a brannou činnost. Tyto dva hlavní motivy vždy byly hlavní páteří všech her a činností, které děti na Kamenci prožívaly a zažívaly. Hrály si na vše, od zálesáků přes indiány a vojáky až po výsadkáře. V devadesátých letech došlo k drobné odchylce v náplni tábora, ale brannost zůstala nedílnou součástí táborového života. Na Kamenci se začalo přecházet k lesní moudrosti – Woodcraftu, brannost však v rámci tradice přetrvala, a to i ve formě denního režimu a života. Problémem se tak stalo skloubení lesní moudrosti a brannosti dohromady. Oba dva směry mají něco společného a něco odlišného. Proto si Kamenec vytvořil vlastní systém s vlastním pojetím lesní moudrosti a brannosti.

Poslední dobou se však ukazuje, že ve spojení s Kamencem stále přetrvává, a to jak v osobách vedoucích, přátel Kamence a „protivníků“ tábora, tak i v dětech, ona bojová brannost, která je po již více než padesátileté historii tábora tradiční. Proto nadešel čas k návratu k tomuto tradičnímu spojení pobytu v přírodě a branné výchovy, a tábor tak dostane novou programovou tvář.

Společně se zaměřením tábora se mění i struktura programu. Činnost v oddílech bude ovlivněna věkem táborníků, od něhož se bude odvíjet i programová pestrost zaměstnání. Hlavním cílem těchto změn je vytvoření návaznosti a postupnosti, tak, aby každý rok přicházeli pravidelní táborníci a „Kameňáci“ do styku s něčím novým. Chceme, aby každý, kdo na tábor přijede, si jej užil tak, aby další a další a další rok chtěl přijet znovu. Všichni stálí táborníci, kteří již táborem prošli, nemusí mít strach, že jejich získaná ohodnocení a tituly vejdou v zapomnění. Naopak! Je připraven ekvivalent, kterým budou stará orlí pera a indiánské tituly nahrazeny novými hodnostmi, které ukazují, jaké dovednosti tito táborníci mají. Zároveň se velmi pozitivně rýsuje spolupráce s PČR a AČR, což je také takřka tradicí.

A co tedy všechny čeká?

Čeká vás tábor s branným programem, kde si užijete her v lese a na louce a také se naučíte, jak přežít v přírodě. Jak si uvařit, jak najít cestu a jak správně a funkčně poskytnout první pomoc. Odhalíte kouzlo šifrování a získáte dovednost střelby se vzduchovkou. Budete se učit, jak překonávat překážky a slaňovat. Získáte zkušenost s nenápadným pohybem v lese a budete hrát bojové hry. A ti nejšikovnější mohou po splnění zkoušek hrdě nosit hodnostní označení Střelce, Zdravotníka, Výsadkáře či Horala.