Čas registrace nadešel :)!

Vážení rodiče, milí táborníci,

 

přišel nový rok a s ním i příprava společných akcí pro rok 2016 a dalšího letního

tábora. S novým rokem však mají pionýři také povinnost zaplatit členské příspěvky.

Ti z vás, kteří pionýry zatím nejsou a chtěli by se jimi stát, mohou nyní učinit první

krok. Dalším bude složení slibu při ceremoniálu, který se koná během letního tábora. Poté

budete mít právo nosit tříbarevný šátek.

Pro účely registrace je přiložen „Registrační list člena sdružení Pionýr„, který je nutné

vyplnit a zaslat obratem na adresu Andrea Lipovská, Nemastova 1355, 547 01 Náchod.

Stávající i nově se registrující členové spolku platí členský příspěvek pro rok 2016

ve výši 300,- Kč, splatný na účet ERA Náchod č. 220277159/0300, jako variabilní symbol

uveďte datum narození (do sdělení uveďte jméno dítěte). Je možné předat příspěvek i hotově

vedoucí oddílu nebo na výše uvedené adrese. Vše nejpozději do 23.1.2016.

S registrací nebo prodloužením členství získáváte pojištění na akcích pořádaných naší

skupinou a výhodnější cenu letního tábora.

 

Za Pionýrskou skupinu Náchod

Lenka Horáková