Registrace do Pionýrské skupiny Náchod,

která každoročně pořádá Letní tábor v Kamenci a víkendové akce během roku. Výhodou členství v tomto roce bude opět výrazně nižší cena tábora (o cca 1000Kč) i víkendových akcí. Informace o táboře 2020 budou zveřejněny koncem ledna.

Ti z vás, kteří pionýry zatím nejsou a chtěli by se jimi stát, mohou nyní učinit první krok k získání členství. Na táboře se pak po složení slavnostního slibu můžete připojit mezi ty z nás, kdo nosí tříbarevný šátek jako znak naší skupiny. Pro obecné informace o sdružení a jeho činnosti využijte stránku: https://pionyr.cz/o-pionyru/.

Postup:
  1. Stáhněte a vyplňte registracni_list_2020 (pro online vyplnění otevřte ve webovém prohlížeči Microsoft Edge),
  2. zašlete na adresu: Pionýrská skupina Náchod, Nemastova 1355, 547 01 Náchod,
  3. Současně je třeba zaslat členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 300,- Kč na účet ČSOB Náchod č. ú. 220277159/0300. Jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRR).
  4. Vše nejpozději do 24. 1. 2020.

Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.