Již 63. ročník letního tábora v Kamenci !!! 

Letní tábor Kamenec v Orlických horách (založen v roce 1955)vstupuje do dalšího roku svého života. Tábor jako vždy organizuje zájmový spolek  Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Náchod.  Účastnit se ho mohou všechny děti, které touží po netradičním dobrodružství, nezávisle na členství v dětských organizacích.

Tábor je svým umístěním v horském terénu a svým programem specifický a žádá si větší nároky na fyzickou zdatnost. Činnost na táboře vychází z prvků lesní moudrosti (Woodcraft), branné výchovy a prvků Pionýra. Je zaměřena na pobyt, chování a přežití v přírodě a její ochranu, tábornické dovednosti, zvyšování fyzické odolnosti, kamarádství a samostatnost.

   Dlouhodobým cílem tábora v Kamenci je od jeho počátku vedení dětí k samostatnosti, spolupráci v kolektivu, vztahu k přírodě a v neposlední řadě k nabytí dovedností a zkušeností důležitých pro život.

Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let (ukončená 1. – 9. třída ZŠ). Děti jsou rozděleny do oddílů podle stáří. Oddílový program je svou náplní plně přizpůsoben věku dětí.

Cena a délka pobytu:

Trvání tábora

3 týdny

2 týdny

V termínu

1. – 22. červenec 2018

1. – 14. červenec 2018

Cena tábora

5.900,- Kč

4.900,- Kč

Pro členy PS

4.900,- Kč

4.000,- Kč

V letošním roce je pro děti 1. a 2. třídy ZŠ umožněn pobyt pouze na 2 týdny za cenu 4.000,- Kč  !!!

Cena zahrnuje pobyt, pravidelnou stravu, dopravu, pojištění dětí a programovou náplň. Snížená cena platí pouze pro registrované členy Pionýrské skupiny Náchod, kteří se registrovali při loňském táboře, nebo kteří zaplatili členský příspěvek na rok 2018.

I starší děti mají možnost pobytu pouze na 2 týdny. Všem doporučujeme třítýdenní pobyt. Táborový program má několik fází a ve třetím týdnu děti zúročují dosud nabyté dovednosti při vícedenních či mezi-táborových aktivitách a při součinnosti  s našimi partnery z řad armády a jiných organizací.

Stravování dětí je zabezpečeno v odpovídajícím množství formou plné penze (snídaně, oběd, svačina a večeře), kterou připravuje odborný kuchařský personál. Jídlo je vydáváno do jídelních nosičů (zpravidla ešusů), které jsou povinnou výbavou každého táborníka. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Ubytování je zajištěno po dvojicích ve stanech s podsadou, které jsou vybaveny lůžky s matrací. Nejmenší děti (7 až 9 let) spí v táborovém  „srubu“ na postelích. Spací pytel je součástí povinné výbavy všech táborníků.

PŘIHLÁŠKU NA LETNÍ TÁBOR KAMENEC 2018 ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 01.06.2018. Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí dítěte do tábora z důvodu naplněné kapacity.