Letní tábor v Kamenci 5. – 25. 7. 2020

 Již 65. ročník!

Letní tábor Kamenec v Orlických horách (založen v roce 1955)vstupuje do dalšího roku svého života. Tábor jako vždy organizuje zájmový spolek  Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Náchod.  Účastnit se ho mohou všechny děti, které touží po netradičním dobrodružství, nezávisle na členství v dětských organizacích.

Tábor je svým umístěním v horském terénu a svým programem specifický a žádá si větší nároky na fyzickou zdatnost. Činnost na táboře vychází z prvků lesní moudrosti (Woodcraft), branné výchovy a prvků Pionýra. Je zaměřena na pobyt, chování a přežití v přírodě a její ochranu, tábornické dovednosti, zvyšování fyzické odolnosti, kamarádství a samostatnost.

Dlouhodobým cílem tábora v Kamenci je od jeho počátku vedení dětí k samostatnosti, spolupráci v kolektivu, vztahu k přírodě a v neposlední řadě k nabytí dovedností a zkušeností důležitých pro život.

Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let (ukončená 1. – 9. třída ZŠ). Děti jsou rozděleny do oddílů podle stáří. Oddílový program je svou náplní plně přizpůsoben věku dětí.

Stravování dětí je zabezpečeno v odpovídajícím množství formou plné penze (snídaně, oběd, svačina a večeře), kterou připravuje odborný kuchařský personál. Jídlo je vydáváno do jídelních nosičů (zpravidla ešusů), které jsou povinnou výbavou každého táborníka. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Ubytování je zajištěno po dvojicích ve stanech s podsadou, které jsou vybaveny lůžky s matrací. Nejmenší děti (7 až 9 let) spí v táborovém  „srubu“ na postelích. Spací pytel je součástí povinné výbavy všech táborníků.