TESTY, TESTY a zase TESTY…

Vážení rodiče, milý táborníci, podařilo se nám finálně dojednat testování dětí přímo při vašem příjezdu do tábora v neděli 4.7.. Testování bude probíhat formou antigenního testu, kdy všichni kdo podstoupí tento test budou následně povinně přetestováni každý týden tábora. Testy jsou hrazeny z veřejného pojištění. Pokud již máte zajištěn termín …

Jak to bude s těmi testy….

MZČR konečně udělalo finální dohodu se zástupci pořadatelů dětských táborů a představilo povinnosti ohledně testování účastníků letních táborů. S ohledem na možnosti našeho tábora bychom Vás tímto požádali o zajištění PCR testu, který nebude starší 7 dní před nástupem do tábora. Budou tedy platit testy udělané v období od 28.6. …